Objektiv värdering genom Placing Valuations expertis

Placing Valuation är dedikerade till att erbjuda högkvalitativa bolagsvärderingstjänster vid olika lägen. Genom vår expertis och noggrannhet hjälper vi företag att förstå och optimera sitt ekonomiska värde

Vilka är vi?

Placing Valuation är en del av FinReg Solutions AB som är ett helägt dotterbolag till
Spotlight Group AB. Placing har ett erfaret team med gedigen kompetens och kan bland
annat erbjuda såväl onoterade som noterade bolag tjänster inom professionellt utförda
värderingsuppdrag. När Placing utför en värdering är det alltid med målet att bibehålla
objektivitet och att etablera en rapport som är grundad i vedertagna modeller och
principer som erkänts av så väl akademiker som finansmarknaden.

Läs mer om oss

Vi är Placing

Linus Franzén

072-402 40 87

William Wedemalm

072-050 53 59